دانلود کتاب برنامه نویسی swift tagged posts

کتاب برنامه نویسی

به گزارش لیتهاب ، کتابخانه شخصی نویسنده مشهور آمریکایی آرتور میلر به کتابخانه عمومی نیویورک کتاب برنامه نویسی اهدا شده و کریسمس امسال ارائه خواهد شد. گفته می شود این کتابخانه 692 کتاب برنامه نویسی دارد که همه آنها حاوی یادداشت ها و توضیحات شخصی میلر است.

میلر بیش از 60 سال با نوشتن نمایشنامه های بیشمار چهره اصلی ادبیات و سینمای آمریکا بوده است. مشهورترین اثر میلر مرگ یک فروشنده است که کتاب برنامه نویسی بارها در صحنه های مختلف اجرا شده است. وی همچنین به دلیل ازدواج کوتاه با مرلین مونرو مشهور است...

Read More