Category پزشکی

طبقه بندی کپسول های اکسیژن

برسی و طبقه بندی انواع کپسول های اکسیژن

کپسول های  اکسیژن فشرده شده

کپسول های  اکسیژن فشرده شده معمولاً برای اکثر مردم بسیار ارزان و مقرون به صرفه هستند. میزان اکسیژن در این سیلندرها به شکل گاز اکسیژن فشرده ذخیره می شود و به همین دلیل استوانه ها بسیار سنگین هستند. با این حال ، اکثر افراد تمایل دارند که با استفاده از واحدهای کوچکتر اکسیژن فشرده ، فکر کنند که مفید هستند ، از نسخه قابل حمل استفاده می کنند ، اما این واحدهای کوچک نیز فقط کمی سنگین تر هستند. با توجه به نحوه نگهداری آنها ، اشتباه نیست که بگوییم این کپسول های  اکسیژن ماندگاری بالایی دارند. با این حال ، قانون اصلی در نگهداری این کپسول های  اکسیژن با ذخیره آنها در حالت عمودی است تا از بروز هرگونه نقص عملکرد کپسول اکسیژن فشرده جلوگیری شود...

Read More