چرا دمپر هوا ؟

با استفاده از راهنمایی هایی که در همین تدریس ارائه شده است شما می توانید با عواقب فساد دمپر یخچال، شیوه ی عملکرد آن و همینطور طرز ی تعمیر آن آشنا شوید.از آن جایی که فساد دمپر در یخچال به راحتی قابل تعمیر است شما می توانید این کار را خویش در خانه انجام دهید. دمپرهای هوای تخلیه، برگشت و تازه: دمپرها را می اقتدار برای خواسته های مختلفی در سیستم های هوارسان به فعالیت برد. در سیستم های هوارسان تبارک تر، به طور معمول دو سری دمپر برای در اختیار گرفتن ورودی هوای جدید یک سری برای حداقل هوای نو و یک سری نیز به جهت بقیه، آیتم استفاده قرار می گیرد هر تعدادی همین کار لزوم به کار گیری از یک سری محرک دمپر مازاد و در لحاظ گرفتن منتخب برای حداقل و یکی برای حداکثر هوای نو ایجاب می کند البته در عوض باعث تهیه و تنظیم میزان هوای نو و کنترل خوب تر هوای تازه محل ورود می شود. به طور معمول دمپر هوای نو و بازگشت با دمپر هوای تخلیه به صورت متقابل، که ارتباط نزدیکی حساس عملکرد و دمپر هوای جدید دارد، کار می کند. کاربرد دیگر دمپرها در نتورک هوای برگشت است که بایستی هوای برگشت حیاتی مقداری هوای تازه مخلوط شود. دارای به کارگیری از همین نوع، قابلیت و امکان پرهیز از عبور آتش و دود از طرز مسیر شبکه هوا به بخش ها دیگر وجود دارد. در عین حال، همین دمپرها به شکلی طراحی شدهاند تا به هوای جریان دیتا شده در جهت درست قابلیت و امکان عبور دیتا شود و نزدیک وقتی که جریان هوا جدا شده باشد، به سرعت بسته میگردند تا از عبور هوا در بقیه جهت ها دوری شود. موتور دمپر نیز یک عدد دیگر از تجهیزات می باشد که در به کار انداختن دمپرها و در اختیار گرفتن هوشمند سیستم های تهویه نظیر هواساز، دمپر کانال هوا نقش مهمی دارد. اساسا دمپر كانال دستی جهت در دست گرفتن ميزان دبی هوا در شبکه ها و دريچه ها به فعالیت می رود و عملكرد آن در كانال هاي هوا دقيقا مثل شير آب در خطوط لوله آب رسانی هست . مشخصات جریان نشانگر مقدار دبی هوای عبوری از دمپر وضعیت کل بسته تا کل باز است. در وضعیت مناسب یک دمپر در وضعیت 301 % بسته (بر حسب زاویه) تنها باید 30 % دبی هوا را از خود عبور دهد که متاسفانه همین طور کار نمی نماید ولی دمپرهای مهم تیغه موازی نزدیکی بیش تری به این وضعیت مطلوب را دارد.

دانلود کتاب پزشکی

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter Wonmaniakusadasi escort