فواید شیر فشارشکن چیست؟

در زمان کارگزاری شیر فشارشکن در خطوط لولهکشی ضروری است تا در دو طرف همین شیرها، دو شیر قطع و وصل (cut off valve) کارگزاشتن شود. در شکل سمت راست، شما یک شیر فلکه معمولی را مشاهده میکنید که تنها برای قطع و وصل جریان آب در تجهیزات آتشنشانی گزینه به کارگیری قرار میگیرد؛ ولی صورت سمت چپ، یک شیر فلکه تنظیم فشار را نشان می دهد که علاوه بر جدا و وصل جریان، کار تهیه فشار آب خروجی را نیز انجام میدهد. گزینه به کار گیری برای آب آشامیدنی و آب ناپخته تا دمای ۷۰°C می باشد. در بخش شبیه سازی طریق کارایی شیر کاهنده فشار موجود که فشار محل ورود متغیر بین 350 توشه تا 180 بار را به فشار خروجی اثبات 100 توشه کاهش می دهد، گزینه بررسی قرار گرفته و اهمیت مطالعه کارهای انجام شده قبلی معادلات حاکم بر کارایی آن استخراج شد. ما می تونیم بنا بر نیازمان، فشاری خروجی 1.2 تا 6 بار را از این شیر دریافت کنیم. در همین شرایط شیر در فشاری فراتر از وضعیت set point خود قرار دارد. در اینگونه مواقع به فشاری که به شیر اعمال میشود، دستکم یا این که پایینترین فشار شیر گفته میشود. فشارشکن ها در نزدیکی کنتورهای خانگی کارگزاری می شوند و به این ترتیب فشار بالای آب ورودی و یا تغییرات آن به سادگی در دست گرفتن می شوند و کاهش پیدا می نمایند . فشار بالای سیال می تواند به شیرآلات ، لرزه گیرهای لاستیکی و بقیه اقلام پایپینگی هم آسیب برساند و حتی منجر نشتی در محل اتصالات فلنج دار می شود . اجزای تشکیلدهنده همین شیرها عبارتاند از: پیچ تنظیمکننده، تنظیمکننده، محیط آببند، قسمت پایلوت، قسمت بالای بدنه، نصیب کلیدی شیر، نشیمنگاه، محافظ و دیافراگم شیر. کاربرد مهم همین شیر در صنعت های غذایی، تجهیزات لباسشویی، سیستم استرلیزه نمودن بخار و تجهیزاتی که از هوا دارای فشار اندک استفاده میکنند، خلاصه میشود. شیر فشارشکن پیستونی در خطوط بخار کاربرد دارا هستند و بهطور کاملاً دقیق میتواند فشار را تا مرحله نوسانات 50 کیلوپاسکال در دست گرفتن بکند. حجم کنترل این نوع از شیرها فراوان زیاد هست و به این ادله توانایی کنترل نوسانات شدید فشار را پایین هر شرایطی دارد. همین نوع از شیرها نیز در صنعت های غذایی، چوب و کشاورزی بهوفور مورداستفاده قرار میگیرد. همچنین پیش از کارگزاشتن این شیرها در خط لوله بایستی عملیات هواگیری بهطور تام انجام شود تا داخل لولهها بهطور فشار شکن هیدرولیک کامل تخلیه گردد. هیچگاه منطقه عملگر شیرهای فشارشکن نباید رو به زیر باشد و همواره بایستی یا این که به سمت بالا و یا این که بهصورت افقی در خط لوله تهیه شود. مانند شکل بالا می توان شیرهای فشار شکن را به دو طرز افقی و عمودی نصب کرد. دو مضمون‌ بالاترین فشار و پایینترین فشار بهعنوان دو مفهوم تأثیرگذار در کارایی شیر فشارشکن به شمار میروند که در این نصیب به تشریح آن ها میپردازیم. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات زیاد بخش اعظم در گزینه فشار شکن مدولار هیدرولیک لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

دانلود کتاب پزشکی

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter Wonmaniakusadasi escort